Raport zintegrowany
2021

Wyniki operacyjne

W roku 2021 nastąpił dynamiczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Skokowo wzrosło krajowe zużycie energii o 5,4%, w wyniku odreagowania gospodarczego po zamrożeniu gospodarki w czasie pandemii covid-19. Dodatkowo w drugiej połowie 2021 r. istotnie rosły ceny surowców energetycznych co przełożyło się na wzrost cen energii na rynkach europejskich i spowodowało, że z importera energii Polska w ostatnim kwartale 2021 r. stała się eksporterem energii netto.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce wzrosła o 14,0% r/r, czyli o ok. 21 terawatogodzin. Jak widać, przyrost produkcja energii w Grupie PGE odpowiadał za ponad połowę tego wzrostu, co podkreśla istotne znaczenie konwencjonalnych jednostek wytwórczych dla bezpieczeństwa energetycznego.

Wojciech Dąbrowski prezes zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Grupa PGE wyprodukowała ponad połowę energii wynikającej ze wzrostu zapotrzebowania w 2021 r. Szczególnie wzrosła produkcja konwencjonalnych źródeł dyspozycyjnych na węglu brunatnym o 25% r/r i kamiennym o 20%.

TWh 2021 2020 r/r
Produkcja ogółem, w tym: 68,77 58,13 18%
węgiel brunatny 37,19 29,79 25%
węgiel kamienny 24,34 20,20 20%
gaz ziemny 4,22 5,05 -16%
elektrownie szczytowo-pompowe 0,69 0,76 -9%
woda 0,45 0,41 10%
wiatr 1,45 1,49 -3%
biomasa 0,39 0,39 0%
odpady komunalne 0,04 0,04 0%

Wolumeny produkcji mierzymy na dwa sposoby. Wg paliw oraz wg jednostek wytwórczych. Niektóre z naszych jednostek są wielopaliwowe (np. w elektrowniach węglowych współspalane są niewielkie ilości biomasy jako paliwa uzupełniającego).

Całkowita produkcja z OZE w Grupie PGE wyniosła 2,33 TWh i była na podobnym poziomie rok do roku. Wolumen produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych liczony jest jako suma produkcji energii z wiatru, wody oraz z biomasy (z uwzględnieniem współspalania w elektrowniach konwencjonalnych). Na porównywalny wolumen złożyła się wyższa produkcja w elektrowniach wodnych oraz niższa produkcja w elektrowniach wiatrowych o czym zdecydowały głównie warunki pogodowe. Energia elektryczna produkowana w elektrowniach szczytowo-pompowych (ESP) nie jest klasyfikowana jako produkcja z OZE (jest to w istocie magazynowanie).

Dystrybucja energii elektrycznej

W minionym roku nasze sieci dostarczyły 37,74 TWh energii elektrycznej do  ponad 5,5 miliona punktów poboru energii. Ze względu na wzrost aktywności gospodarczej i PKB po zamrożeniu gospodarki w wyniku pandemii covid-19 nastąpił skokowy wzrost zapotrzebowania na energię, który na terenie obszaru dystrybucji PGE wyniósł 6% r/r. Długoterminowy wzrost zapotrzebowania i rosnące cele jakościowe w dystrybucji energii elektrycznej wymagają systematycznego inwestowania w sieć, tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom odbiorców i rosnącej gospodarki.

TWh 2021 2020 r/r
Dystrybucja energii elektrycznej 37,74 35,67 6%

 

*CAGR – średnioroczne tempo wzrostu (compound annual growth rate).

Wydobycie węgla brunatnego

W 2021 roku wydobycie wyniosło 47,2 miliona ton (wzrost o 18% r/r). Wielkość wydobycia węgla brunatnego jest ściśle związana z wolumenem produkcji energii elektrycznej w elektrowniach, dla których kopalnie są naturalnym dostawcą.

mln ton 2021 2020 r/r
Wydobycie węgla brunatnego, w tym: 47,18 39,94 18%
Bełchatów – Pole Bełchatów 2,78 2,39 16%
Bełchatów – Pole Szczerców 35,60 32,51 10%
Turów 8,80 5,04 75%

Sprzedaż detaliczna energii

Spadek wolumenu sprzedaży energii do odbiorców finalnych o 9% r/r wynikał głównie ze spadku sprzedaży do dużych klientów biznesowych. Wzrost sprzedaży nastąpił w taryfie G (gospodarstwa domowe).

TWh 2021 2020 r/r
Sprzedaż energii do odbiorców finalnych, w tym: 37,48 41,17 -9%
Gospodarstwa domowe (Taryfa G) 10,04 9,82 2%
Odbiorcy biznesowi (Taryfy A, B, C+R) 27,44 31,35 -12%

 

Sprzedaż ciepła

W 2021 roku wolumen sprzedaży ciepła przez Grupę PGE istotnie zwiększył się w relacji do roku 2020. Wzrost sprzedaży ciepła o 6,5 petadżuli, czyli o 13% nastąpił głównie w efekcie niższych średnich temperatur zewnętrznych w sezonie grzewczym.

Kluczowe wielkości 2021 2020 r/r
Sprzedaż ciepła [PJ] 55,07 48,6 13%
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania