Raport zintegrowany
2021

Program rozwoju fotowoltaiki

Wskaźniki GRI
SDGs
 • Wskaźnik własny

Wykorzystanie energii słonecznej dopełniać ma zdywersyfikowany portfel wytwórczy PGE i przyczyniać się do realizacji celów produkcji czystej energii elektrycznej oraz zmniejszania zależności od paliw kopalnych.

Cel wyznaczony w strategii:

>3 GW
nowych mocy do 2030

W 2021 roku uzyskano pozwolenia na budowę dla dużych projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 166 MW, w tym dla PV Augustynka (25 MW), PV Gutki (12 MW), PV Huszlew (13 MW), PV Jeziórko (100 MW) oraz kilkunastu małych instalacji o mocach do 1 MW każda.

W czerwcu 2021 roku po wygranej aukcji OZE, wsparcie uzyskało 19 projektów o łącznej mocy ok 18 MW. W III kwartale 2021 roku zawarte zostały kontrakty wykonawcze na realizację tych projektów. Po etapie projektowania, z końcem roku w poszczególnych lokalizacjach rozpoczęto realizację dostaw komponentów. Oddanie instalacji do eksploatacji nastąpi w 2022 roku.

W grudniu 2021 roku w wyniku wygranej aukcji OZE, wsparcie uzyskał projekt PV Augustynka oraz 3 projekty w koszyku instalacji do 1 MW. Na przełomie 2021 i 2022 roku rozpoczęto uruchamianie postępowań przetargowych na wybór wykonawców dla wyżej wymienionych instalacji. Ich oddanie do eksploatacji przewidziane jest w 2023 roku.

W lutym 2022 r. PGE Energia Odnawialna kupiła siedem projektów fotowoltaicznych w województwach wielkopolskim i lubuskim o łącznej mocy zainstalowanej 26 MW. Wszystkie projekty posiadają ważne warunki techniczne przyłączenia. Szacowana produkcja – na poziomie blisko 29 GWh rocznie – pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 12 tysięcy gospodarstw domowych.

Wszystkie elektrownie zostaną uruchomione do końca trzeciego kwartału 2023 r. Do ich budowy wykorzystane zostaną nowoczesne moduły fotowoltaiczne, których parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce. W ramach przedsięwzięcia, obok elektrowni PV powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

W lipcu 2022 r. PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE rozstrzygnęła przetargi na budowę pięciu kolejnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 17 MW. Nowe instalacje PV powstaną w województwach wielkopolskim i lubuskim.

Inwestycje słoneczne zostaną uruchomione w połowie przyszłego roku. PGE Energia Odnawialna wybuduje je na wydzierżawionych gruntach prywatnych. Wszystkie instalacje zostaną zbudowane z wykorzystaniem nowoczesnych modułów fotowoltaicznych o mocy minimum 500 W każdy. Ich parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce.

Największą inwestycją będzie PV Pasterzowice (powiat żagański) o mocy 8 MW. Następne, mniejsze farmy to: PV Krotoszyn (powiat krotoszyński) o mocy 5 MW, dwumegawatowy PV Ruchocinek (powiat gnieźnieński) oraz dwie jednomegawatowe elektrownie PV Siedlisko 1 i PV Siedlisko 2 (powiat nowosolski).

Dodatkowo, spółka ma w planach uzyskanie pozwoleń na budowę projektów PV o mocy około 260 MW. W kolejnych latach, gdy  ten proces przyspieszy, PGE będzie mogła rokrocznie ogłaszać przetargi na ponad 300 MW w energetyce słonecznej.

Spółka zabezpieczyła łącznie ok. 3000 ha terenów na których możliwa będzie realizacja projektów o łącznej mocy ok. 2GW. PGE będzie realizować inwestycje zarówno korzystając z systemu wsparcia, jak i poprzez długoterminowe kontrakty typu PPA.

Projekty o mocy do 1 MW:

 • PGE Energia Odnawialna wygrała aukcje OZE dla instalacji do 1 MW
 • 15-letni okres wsparcia – 2023-2037
 • Aukcja czerwiec 2021: 14 instalacji PV (1 MW każda), 5 instalacji o mocy 0,5-0,8 MW
 • Aukcja grudzień 2021: 3 instalacje (1 MW każda)
 • Status: budowa 5 farm PV została już rozpoczęta
01
03

Projekt PV Augustynka:

 • Moc zainstalowana 25 MWe
 • Wydzierżawiony teren pod farmę PV
 • Pozwolenie na budowę uzyskane w październiku 2020
 • Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji ogłoszone w 2021
 • PV Augustynka wygrana w aukcji OZE w grudniu 2021
 • Planowane oddanie do eksploatacji: 2023
01
03

Projekty PV Jeziórko 1&2

 • Moc zainstalowana 153 MWe
 • Wydzierżawiony teren pod farmy PV
 • Pozwolenie na budowę uzyskane w grudniu 2021
 • Procedury przetargowe rozpoczęte w kwietniu 2022
 • Planowane oddanie do eksploatacji: 100 MW w 2023, 53 MW w 2024
01
03
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania