Raport zintegrowany
2021

Zaangażowanie społeczne

Wskaźniki GRI
SDGs
 • 102-12
 • 203-1

PGE jest partnerem społeczności lokalnych, wsłuchuje się w ich potrzeby i uwzględnia je w planach związanych ze zrównoważoną transformacją. Grupa PGE dba o to, aby przedsiębiorcy oraz pracownicy branży energetycznej, jak również mieszkańcy regionów węglowych byli częścią całego procesu transformacji i aktywnie w nim uczestniczyli.

W 2021 roku Grupa PGE kontynuowała działania wspierające walkę z pandemią koronawirusa. Od początku pandemii, czyli od marca 2020 roku, PGE, spółki z Grupy PGE oraz Fundacja PGE przeznaczyły na ten cel blisko 9 mln PLN, z czego ponad 2 mln w 2021 roku. Wszystkie działania były odpowiedzią na bieżące potrzeby służby zdrowia. Podejmowane działania były koordynowane z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Zdrowia. 

01
03
01
03
01
03

PGE wspierała budowę oddziałów covidowych oraz wyposażenie ich w sprzęty medyczne. Fundacja PGE wspierała również działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie pomocy psychologicznej oraz rehabilitacji pocovidowej. Dodatkowo Grupa PGE udostępniła 10 samochodów dla szpitali i Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również wsparła Instytut Gospodarki Senioralnej przekazując ponad 100 litrów płynów do dezynfekcji. 

Darowizny od Fundacji PGE trafiły do kilkudziesięciu szpitali, stacji ratownictwa medycznego i innych placówek medycznych. Zostały przeznaczone m.in. na zakup niezbędnego sprzętu medycznego do leczenia pacjentów chorych na COVID-19, sprzętu do automatycznej dezynfekcji, a także środków ochrony osobistej. 

Wolontariat w dobie COVID-19

Wolontariusze PGE zaangażowali się w pomoc Powstańcom Warszawskim, kombatantom, seniorom i emerytowanym pracownikom PGE, oferując pomoc w zakupach, załatwianiu niezbędnych spraw i dostarczając posiłki. W szczytowym momencie działało 52 wolontariuszy. Opiekowali się między innymi dwanaściorgiem Powstańców Warszawskich i Seniorów. 

W 2021 roku Pracownicy PGE zaangażowali się w wolontariat na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Z myślą o seniorach zorganizowano zajęcia biblioterapii, które trwały od października do grudnia 2021 roku. Program był realizowany przez Fundację PGE we współpracy z Fundacją Zaczytani.org jako część projektu „Zaczytani z PGE”. W ramach wolontariatu zorganizowano 99 spotkań biblioterapii w formie online. Poprowadziło je 20 pracowników Grupy PGE. Wolontariusze podczas rozmów z seniorami czytali fragmenty książek, a następnie prowadzili dyskusję na wybrane tematy. Celem spotkań biblioterapeutycznych była aktywizacja seniorów oraz stworzenie pola do rozmów i refleksji. Wolontariat „Biblioterapia dla seniorów” umożliwił nawiązanie międzypokoleniowych relacji. Seniorzy otrzymali wsparcie od wolontariuszy, a wolontariusze zdobyli nowe, unikalne kompetencje.

Wolontariat „Biblioterapia dla seniorów" w liczbach:

 • 2 spotkania informacyjne dla wolontariuszy PGE zainteresowanych uczestnictwem w programie,
 • 33 wolontariuszy PGE zostało przeszkolonych z zakresu biblioterapii,
 • 3 spotkania szkoleniowe dla wolontariuszy o łącznym czasie trwania 12 godzin,
 • 1 spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla wolontariuszy.
 • 99 spotkań wolontariuszy PGE z seniorami w formule biblioterapii. 

W ramach pozostałych projektów realizowanych pod wspólnym hasłem „Zaczytani z PGE”  znalazł się jeszcze konkurs pisania bajek dla dzieci pt. „Bajka o Krzywym Lesie”, a także zbiórka książek i utworzenie Zaczytanej Biblioteki dla seniorów. Książki zbierane były w 47 lokalizacjach w Grupie PGE. Lektury – ponad 4 tys. książek – trafiły do Zaczytanych Bibliotek, które stanęły na oddziałach szpitalnych, w domach dziecka, domach seniora, ośrodkach dla osób w kryzysie bezdomności, w domach pomocy społecznej, hospicjach i innych.

W 2021 roku pracownicy spółek Grupy PGE, jak co roku, spełniali marzenia dzieci z domów dziecka, dzieci pozostających w pieczy zastępczej oraz ze świetlic środowiskowych, a także seniorów z ośrodków pomocy społecznej. W tym:

 • spółka PGE Baltica na rzecz domów dziecka w Ustce,
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna we wszystkich swoich lokalizacjach w ramach akcji: „Mikołaje Marzycielom”,
 • PGE Dystrybucja dla kilkunastu placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie swojego działania w ramach projektu „O uśmiech dziecka”,
 • PGE Energia Ciepła w ramach akcji „Gwiazdor”. Dodatkowo, we współpracy z gdyńskim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej spółka przygotowała świąteczne paczki dla seniorów,
 • PGE Energia Odnawialna na rzecz wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Antares” w Sochaczewie. 

Pracownicy spółek PGE na bieżąco wspierają placówki opiekuńczo-wychowawcze i szpitalne w rejonach swojej działalności oraz licznie biorą udział w akcji Szlachetna Paczka. Organizują zbiórkę pieniędzy, darów materialnych i przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. 

Kampania społeczna "Polskie - kupuję to!"

PGE włączyła się także w działania mające na celu promowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich. Zapoczątkowała ogólnopolską kampanię społeczną „Polskie – kupuję to!” zachęcającą Polaków do wybierania lokalnych producentów i usługodawców oraz do dokonywania świadomych wyborów konsumenckich. Projekt został zainicjowany przez pracowników Grupy PGE, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Aktywów Państwowych. 

W 2020 roku, w mediach wewnętrznych Grupy PGE uruchomiony został blog „Polskie – kupuję to!”. Oraz uruchomiona została dedykowana strona internetowa polskiekupujeto.pl z częścią poradnikową, spotami edukacyjnymi i wpisami zachęcającymi do wybierania polskich produktów. W tworzenie zawartości wewnętrznego bloga oraz ogólnodostępnej strony internetowej zaangażowali się pracownicy Grupy PGE z całej Polski.

Rozwijając kampanię społeczną „Polskie – kupuję to!” PGE nawiązała współpracę z twórcami aplikacji Pola, dzięki której łatwo i szybko można sprawdzić, czy dany produkt został wyprodukowany w Polsce. Dzięki współpracy z PGE aplikacja jest cały czas rozwijana, a baza polskich produktów i firm stale się powiększa. PGE przygotowała także spot reklamowy oraz tutorial, pokazujący, jak korzystać z aplikacji Pola oraz identyfikować polskie produkty i marki zarówno podczas zakupów w sklepach stacjonarnych jak i internetowych.

W okresie przedświątecznym, PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła świąteczną odsłonę kampanii „Polskie – kupuję to!” pod hasłem „Wspierajmy polskich Przedsiębiorców i Producentów. nie tylko od święta!”. Przygotowany został także poradnik: „Jak bezpiecznie kupować polskie produkty w sklepach internetowych” dostępny na stronie internetowej polskiekupujeto.pl Składa się on z artykułów poświęconych m.in. bezpieczeństwu transakcji internetowych oraz świadomym wyborom konsumenckim. Zawiera też informacje, jak używać aplikacji Pola, robiąc zakupy w sklepach internetowych.

W połowie 2021 roku PGE Polska Grupa Energetyczna przeprowadziła badania, w których zapytała Polaków, co wpływa na ich decyzje zakupowe. Celem badania było zidentyfikowanie postaw zakupowych Polaków, a także pozyskanie ich opinii, co należałoby usprawnić, aby wybory polskich produktów były dla nich łatwiejsze. Wyniki badań pokazują, że zapewnienie konsumentom łatwej identyfikacji pochodzenia produktu w momencie dokonywania zakupów, może realnie wpłynąć na decyzję, co trafi do ich koszyka zakupowego. Badanie zostało przeprowadzone w ramach kampanii społecznej PGE „Polskie – kupuję to!”. Wyniki badań dostępne są na stronie: https://polskiekupujeto.pl/blog/pochodzenie-produktu-a-decyzje-zakupowe/

PGE poprosiła również pracowników Grupy o podzielenie się własnymi przemyśleniami i podejściem do codziennych decyzji zakupowych. W tym celu, w grudniu 2021 roku PGE przeprowadziła kolejne badanie preferencji zakupowych skierowane tym razem do pracowników Grupy PGE. W badaniu, które zakończyło się 14 stycznia 2022 roku udział wzięło blisko 2000 pracowników. Wyniki pokazują, że edukacyjne działania wewnętrzne w ramach kampanii społecznej „Polskie –kupuję to!” mają realne przełożenie na decyzje zakupowe pracowników Grupy PGE i ich świadomość potrzeby wspierania polskiej gospodarki, szczególnie w okresie pandemii.

Klub Jagielloński, wydawca aplikacji Pola, w ramach współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną, w listopadzie 2021 roku opublikował raport: „Liderzy świadomej konsumpcji. Najczęściej skanowane firmy aplikacji Pola”, który wskazuje między innymi to, które z polskich produktów najczęściej trafiają do koszyka zakupowego Polaków.

Pełen raport dostępny jest pod linkiem: https://polskiekupujeto.pl/blog/aplikacja-pola-odzwierciedla-preferencje-zakupowe-polakow/

PGE dzieli się ciepłem

01
04
01
04
01
04
01
04

PGE Energia Ciepła od lat realizuje program „Dzielimy się ciepłem”, wpierając najbardziej potrzebujących odbiorców w pokryciu rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. 

Program „Dzielimy się ciepłem” ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących odbiorców, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie. 

Pielęgnowanie tożsamości narodowej

PGE od lipca 2020 roku jest partnerem strategicznym Muzeum Powstania Warszawskiego, ale współpracę kontynuuje od 2016 roku, kiedy została jego partnerem. W 2021 roku Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało 225 stacjonarnych lekcji muzealnych i 433 lekcje on-line. W stacjonarnych lekcjach muzealnych uczestniczyło 4 588 uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zaś liczba wyświetleń lekcji muzealnych on-line na żywo w ramach Wirtualnej Akademii MPW to 8 990 odsłon.  

Epidemia COVID-19 wymusiła nowe standardy zwiedzania i kontaktu osób zainteresowanych ofertą Muzeum Powstania Warszawskiego. W 2021 roku muzeum odwiedziło stacjonarnie 266 173 osób, natomiast w formule on-line ponad 1,2 miliona.

W 2021 roku PGE kontynuowała i rozwija współpracę z Muzeum Powstania Warszawskiego. W ramach współpracy, PGE jest patronem autorskiego programu muzeum: „Rodzinne spotkania z historią”. Celem programu jest edukacja historyczna i przekazywanie świadectwa uczestników powstania poprzez rodzinne zwiedzanie tego unikalnego miejsca i udział w zajęciach prowadzonych przez edukatorów z muzeum w formie interaktywnej gry.

PGE, w ramach rozwoju współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, sfinansowała rozbudowę audioprzewodnika o kolejne wersje językowe m.in. niemiecką, francuską i hiszpańską. W ostatnich latach zakres współpracy znacznie się rozszerza, a PGE swoim patronatem obejmuje kolejne autorskie inicjatywy muzeum. PGE przekazuje również dodatkowe fundusze na zakup cennych dokumentów dotyczących Powstania Warszawskiego. Nabywane materiały uzupełniają bezcenną kolekcję archiwaliów. W 2021 roku, przy wsparciu Fundacji PGE, Muzeum zakupiło unikalny, nieznany dotąd zbiór niemieckich fotografii Warszawy z okresu Powstania Warszawskiego. 

PGE w 2021 roku po raz kolejny włączyła się w obchody rocznicowe z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego. „Energetycy w Powstaniu” to cykl uroczystości, które były hołdem złożonym energetykom z Elektrowni Warszawskiej na Powiślu, którzy zapewniali energię elektryczną dla walczącej stolicy. 

Uroczystość w dniu 1 sierpnia 2021 roku w sposób szczególny poświęcona była pamięci kpt. Stanisława Skibniewskiego „Cubryny”, który dowodził oddziałem pracowników Elektrowni Powiśle. Z tej okazji PGE zorganizowała premierowy pokaz filmu dokumentalnego pod tytułem: „Pseudonim Cubryna” oraz koncert muzyków Filharmonii Narodowej w Warszawie, którzy wystąpili ze specjalnie przygotowanym na tę okoliczność repertuarem.

PGE uczciła również inne ważne dla Polski rocznice i święta. Z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, PGE przygotowała animację do utworu „Jedna chwila” w wykonaniu #KasiaMalejonek i #Maleo Reggae Rockers z projektu „Panny Wyklęte”. W ten sposób spółka uhonorowała Kobiety Niezłomne – często anonimowe, polskie bohaterki, które walczyły o niepodległość: 

 

Z okazji Święta Niepodległości, PGE przygotowała film pt. „Energetyczna Niepodległość”, który przedstawia rozwój energetyki odnawialnej w odradzającej się Polsce. W ten sposób spółka upamiętniła 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości:

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypadającego 2 maja, Fundacja PGE przygotowała patriotyczną animację, przypominającą rolę barw narodowych w najnowszej historii Polski. Animacja dostępna jest tutaj:

Fundacja PGE

Działania społecznie odpowiedzialne realizuje również Fundacja PGE, która jest istotnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PGE. Profil działalności fundacji wynika ze strategii Grupy PGE, strategii komunikacji i marketingu oraz strategii marki. 

Fundacja wspiera działania o charakterze historycznym, edukacyjnym, środowiskowym i społecznym. Swoją misję realizuje poprzez projekty własne i partnerskie. Udziela także darowizn na cele charytatywne, projekty z zakresu pielęgnowania pamięci historycznej i tożsamości narodowej, projekty z zakresu edukacji, oświaty, wychowania i sportu. Wspiera także projekty dotyczące ochrony i promocji zdrowia, projekty związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii oraz wiele innych. W 2021 roku do Fundacji PGE, wpłynęło blisko 1000 wniosków o darowiznę. Fundacja przekazała prawie 500 darowizn na łączną kwotę ponad 10 mln PLN.

W 2021 roku Fundacja PGE została mecenasem Wirtualnego Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego, które jest projektem autorskim Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. W przestrzeni wirtualnej powstaje wyjątkowe muzeum, upamiętniające Polskie Państwo Podziemne.

 

Z okazji Dnia Kobiet Fundacja PGE, Fundacja na rzecz Wielkich Historii oraz Wirtualne Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego przygotowały animację o Wandzie Modlibowskiej, polskiej lotniczce, pilotce szybowców i pionierce krajowego lotnictwa.

 

Fundacja PGE we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz pod patronatem honorowym Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizuje projekt „Tablice Pamięci”. Ideą projektu jest uzupełnienie i popularyzacja informacji na temat faktów historycznych okupowanej Warszawy wśród mieszkańców Warszawy oraz polskich i zagranicznych turystów.

Tablice Karola Tchorka są świadectwem pamięci o konsekwentnym planie eksterminacji mieszkańców Warszawy przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. Poprzez swoje działania, PGE popularyzuje oraz zwiększa rozpoznawalność miejsc pamięci oraz dociera z informacją historyczną do zagranicznych turystów. W ramach projektu, przy każdej tablicy Karola Tchorka, PGE umieszcza tablicę z informacją w języku polskim i angielskim wraz z kodem QR prowadzącym do specjalnie opracowanej aplikacji mobilnej, umożliwiającej zlokalizowanie istniejących tablic, a także poznanie historii każdego z miejsc pamięci o niemieckich zbrodniach. Powstała także strona internetowa tablicepamieci.pl, gdzie można na bieżąco śledzić aktualizowane informacje o projekcie. Jesienią 2021 roku, na Placu Piłsudskiego odbył się koncert „Warszawa – Miasto Bohaterów”. Był to hołd oddany wszystkim mieszkańcom stolicy, których bohaterstwo i odwaga w czasie okupacji niemieckiej są często zapominane. Koncert oraz towarzysząca mu wystawa zostały przygotowane przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych we współpracy z Fundacją PGE w ramach projektu „Tablice Pamięci”.

Kampania edukacyjna "Przygody Kota Ciepłosława"

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowany był projekt edukacyjny dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych „Przygody Kota Ciepłosława”, przygotowany przez spółkę PGE Energia Ciepła. Jego celem jest budowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych, przekazywanie wiedzy o tym, jak powstaje ciepło i skąd bierze się prąd. Projekt uwzględnia podstawę programową z lekcji informatyki dla dzieci z klas I-III, zachęcając do postaw ekologicznych, w tym do oszczędzania ciepła i energii elektrycznej oraz korzystania z ciepła systemowego. 

Z okazji zakończenia roku szkolnego, w ramach projektu „Przygody Kota Ciepłosława” PGE przygotowała kampanię edukacyjną dla dzieci „Bezpieczne wakacje z Ciepłosławem”. W ramach kampanii zostały przygotowane plakaty ze wskazówkami dla dzieci, jakich zasad przestrzegać latem. W roku szkolnym 2020/2021 w programie wzięło udział 521 szkół.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania