Raport zintegrowany
2021

Realizacja strategii

Wskaźniki GRI
SDGs
  • Wskaźnik własny

W oparciu o cele strategiczne zawarte w Strategii Grupy Kapitałowej PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku wyznaczane są kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Przekładają się one na konkretne działania realizowane przez Grupę.

Priorytety strategiczne obejmują:

wytwarzanie energii przyjaznej dla środowiska
świadczenie nowoczesnych usług energetycznych
sprawne i efektywne funkcjonowanie Grupy

W ten sposób następuje bezpośrednie powiązanie celów strategicznych z systemem premiowania.

Przedstawiamy realizowane Kluczowe działania i wskaźniki związane z realizacją Strategii w 2021 r. na tle celów strategicznych:

Realizacja Strategii - główne działania w 2021 r.

Lider zrównoważonej transformacji energetycznej

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania