Raport zintegrowany
2021

Nakłady inwestycyjne 2021

SDGs

Pomimo ograniczeń związanych z globalną sytuacją pandemiczną realizujemy nasze inwestycje na drodze ku przemianie polskiej energetyki.

W roku 2021 nakłady inwestycyjne Grupy PGE sięgnęły ok. 4,7 mld zł (spadek o 15% r/r).

* W IV kw. 2021 projekt budowy bloków w El. Dolna Odra został przeniesiony z EK do Pozostałej Działalności (wraz z całością nakładów inwestycyjnych poniesionych w poprzednich kwartałach 2021)

Ok. 54% nakładów w Energetyce Konwencjonalnej, Ciepłownictwie, Energetyce Odnawialnej i Pozostałej działalności (moce produkcyjne) oraz w Dystrybucji przeznaczone było na realizację nowych projektów, a ok. 46% na modernizacje i remonty.

Kluczowe projekty CAPEX w 2021
Budowa bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra 751 mln PLN
Budowa bloku nr 7 w Elektrowni Turów 543 mln PLN
Modernizacje aktywów dystrybucyjnych 692 mln PLN
Nowe projekty w segmencie Dystrybucji 665 mln PLN

Budowa bloku nr 7 o mocy 496 MW w Elektrowni Turów została ukończona w maju 2021 r. Jest to jednostka o nadkrytycznych parametrach, opalana węglem brunatnym z pobliskiej kopalni Turów o odpowiednich parametrach, zapisanych w kontrakcie inwestycyjnym. Blok spełnia surowe normy ochrony środowiska. Emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi wcześniej blokami nr 8, 9 i 10 jest prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów około 10-krotnie. Blok jest przystosowany do rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 roku i zakładają wdrożenie najlepszych dostępnych technologii proekologicznych.

Inwestycja w Turowie była ostatnim projektem budowy energetycznej jednostki opalanej paliwem węglowym w Grupie PGE. Blok w Turowie jest najnowocześniejszą jednostką wśród aktywów planowanego nowego podmiotu, który będzie skupiał krajowe aktywa węglowe – Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Nakłady inwestycyjne w podziale na segmenty działalności

Segment (mln PLN) IV kw. 2021 IV kw. 2020 r/r 2021 2020 r/r
Energetyka Konwencjonalna* 50 896 -94% 1 759 2 372 -26%
Ciepłownictwo 236 337 -30% 610 671 -9%
Dystrybucja, w tym: 440 448 -2% 1 358 1 680 -19%
Przyłączanie nowych odbiorców 210 195 8% 626 694 -10%
Linie i sieci dystrybucyjne 134 132 2% 359 546 -34%
Energetyka Odnawialna, w tym: 85 39 118% 189 715 -74%
Modernizacje i odtworzenie 27 28 -4% 86 59 46%
Obrót, GOZ i pozostałe* 810 48 1 588% 862 186 363%
SUMA 1 621 1 768 -8% 4 778 5 624 -15%
SUMA (w tym korekty konsolidacyjne) 1 593 1 727 -8% 4 662 5 495 -15%
* W IV kw. 2021 projekt budowy bloków w El. Dolna Odra został przeniesiony z Energetyki Konwencjonalnej do Pozostałej Działalności (wraz z korektą nakładów inwestycyjnych)
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania