Raport zintegrowany
2021

Budowa mocy niskoemisyjnych

Wskaźniki GRI
SDGs
  • Wskaźnik własny

W ramach realizacji celu strategicznego polegającego na uzyskaniu zeroemisyjności w roku 2050, zakładany jest okres przejściowy, w którym jako paliwo będzie wykorzystywany m.in. niskoemisyjny gaz ziemny. Inwestycje w gaz ziemny w polskim systemie elektroenergetycznym mają być ograniczone w skali niezbędnej dla dywersyfikacji krajowego miksu wytwórczego i jego bilansowania.

Inwestycje w moce oparte na gazie ziemnym wpisują się w strategię Grupy PGE i wynikają z konieczności bilansowania systemu wraz z rosnącą rolą OZE i niedoborem elastycznych mocy wytwórczych w Polsce. W swoim nowym modelu biznesowym Grupa PGE zakłada wyodrębnienie dedykowanego segmentu energetyki niskoemisyjnej. Moce w segmencie będą pochodzić z dwóch realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych: budowy bloków gazowych przy Elektrowni Dolna Odra oraz budowy nowej jednostki niskoemisyjnej w Elektrowni Rybnik.

Bloki gazowo-parowe przy Elektrowni Dolna Odra

Dwa bloki gazowo-parowe przy Elektrowni Dolna (Projekt Gryfino 2050) – każdy o mocy 683 MW brutto – to projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Umowa na realizację inwestycji została zawarta z General Electric Global Services GmbH, Polimex Mostostal S.A. i General Electric International Inc w styczniu 2020 r. Wartość kontraktu wynosi 3,7 mld zł netto, a wartość 12-letniej umowy serwisowej – ponad 1 mld zł. Powstające jednostki będą największą i najnowocześniejszą elektrownią gazową w Polsce.

Inwestycja zostanie oddana przed końcem 2023 r., a nowe jednostki zasilane niskoemisyjnym gazem zastąpią wygaszane moce węglowe przyczyniając się do stopniowej dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Na 31 marca 2022 roku zaawansowanie postępu prac w projekcie wynosiło ok. 62%.

Powstająca inwestycja gazowa PGE to ścisła czołówka najbardziej nowoczesnych elektrowni gazowych w Europie i jeden z kluczowych elementów transformacji Grupy w kierunku niskoemisyjnym. To również przykład na to jak w praktyce zmienia się polska energetyka. Elastyczna technologia wytwarzania w tego typu blokach umożliwi stabilizację systemu i będzie istotnym wsparciem dla licznych na Pomorzu lądowych farm wiatrowych oraz powstających farm morskich na Bałtyku, w tym największych farm offshore budowanych przez Grupę PGE. Realizacja projektu o takiej skali to również impuls rozwojowy dla regionu i konkretne miejsca pracy wokół inwestycji.

Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Moce nowej Elektrowni Dolna Odra uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2024 r. Będą spełniały rygorystyczne normy środowiskowe dotyczące emisyjności. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi koło 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach emisyjność będzie poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Uruchomienie nowych bloków pozwoli więc na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie. Nowe bloki wyprodukują energię elektryczną równą zapotrzebowaniu ok. 2,5 mln gospodarstw domowych.

0,35
tony
CO2/MWh
maksymalna emisyjność nowych bloków
2-3
mln ton
CO2 rocznie
efekt ograniczenia emisji

Budowa dwóch nowych bloków gazowych pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni Dolna Odra. Inwestycja w nowoczesne instalacje opalane gazem stanowi gwarancję długoterminowego funkcjonowania elektrowni, która odgrywa strategiczną rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jako jedyny wytwórca systemowy dla północno-zachodniego obszaru Polski.

Lokalizacja nowych bloków pozwoli na wykorzystanie potencjału dostaw paliwa gazowego z pobliskiego terminala LNG w Świnoujściu oraz wykorzystanie potencjału gazociągu Baltic Pipe, którego oddanie do eksploatacji planowane jest w drugiej połowie 2022 roku. Przyłączenie do sieci gazowej zapewnione będzie dzięki umowie z GAZ-SYSTEM zawartej w marcu 2020 r. – inwestycja wiąże się z wybudowaniem ok. 63 km gazociągu i stacji gazowej.

Budowa nowej jednostki niskoemisyjnej w Elektrowni Rybnik

  • Odbudowa mocy wytwórczej w Rybniku
  • Niskoemisyjna jednostka, bilansująca zwiększające się moce OZE
  • Spełnienie wymogów niskoemisyjnej jednostki (konkluzje BAT)
  • Niższe ryzyko środowiskowe – jednostka, którą będzie można dostosować do ostrzejszych wymogów środowiskowych w przyszłości
  • Sprawiedliwa transformacja – Zapewnienie miejsc pracy przy nowej jednostce
  • Jednostki gazowe charakteryzują się niższą emisyjnością CO2 względem jednostek węglowych, a co za tym idzie niższą ekspozycją na zmianę cen praw do emisji

Nakłady inwestycyjne dla projektu szacowane są na poziomie ok. 2,95 mld zł, z czego ok. 0,88 mld zł miałoby pochodzić ze środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii E, która miała miejsce w I połowie 2022 roku. Zgodnie z zakładanym harmonogramem oddanie bloku do eksploatacji nastąpiłoby w roku 2027. Finalna decyzja inwestycyjna będzie uzależniona od otrzymanych ofert na budowę bloku oraz wyniku aukcji Rynku Mocy na rok 2027.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania