Raport zintegrowany
2021

2.2 Waluta prezentacji i waluta funkcjonalna

Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest polski złoty. Wszystkie wartości liczbowe podano w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny pozycji wyrażonych w walutach innych niż PLN na dzień sprawozdawczy:

31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
USD 4,0600 3,7584
EUR 4,5994 4,6148

 

 

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania