Raport zintegrowany
2021

21.4 Rezerwa na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

Spółki Grupy Kapitałowej PGE tworzą rezerwę na zgłoszone roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Kwestia ta dotyczy głównie PGE Dystrybucja, posiadającej majątek sieciowy. Rezerwa ujęta na dzień sprawozdawczy wynosi 11 mln PLN – jest to rezerwa na sprawy rozpatrywane w postępowaniu sądowym. W okresie porównawczym wartość rezerwy wyniosła 73 mln PLN (w tym 32 mln PLN na sprawy rozpatrywane w postępowaniu sądowym).

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania