Raport zintegrowany
2021

33.2 Złożenie wstępnej oferty nabycia udziałów w aktywach Grupy Fortum

27 października 2020 roku konsorcjum inwestycyjne, którego stroną była PGE złożyło wstępną, niewiążącą ofertę nabycia od Fortum Holding B.V. działalności ciepłowniczej i chłodniczej prowadzonej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce. Członkami Konsorcjum byli: PGE, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., PFR Inwestycje FIZ, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz IFM Investors Pty Ltd.

16 listopada 2020 roku konsorcjum w składzie: PGE oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Partnerzy), złożyli zmodyfikowaną, wstępną niewiążącą ofertę nabycia aktywów należących do Fortum Holding B.V.

Przedmiotem zmodyfikowanej oferty jest nabycie działalności ciepłowniczej prowadzonej przez Fortum Holding B.V. wyłącznie w Polsce. Jednocześnie Partnerzy zrezygnowali z zamiaru nabycia aktywów Grupy Fortum prowadzących działalność na terenie Estonii, Litwy i Łotwy oraz udziału w konsorcjum inwestycyjnym z PFR Inwestycje FIZ oraz IFM Investors Pty Ltd.

Dnia 21 grudnia 2021 roku do PGE wpłynęło oświadczenie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. o odstąpieniu od udziału w transakcji nabycia aktywów Grupy Fortum w Polsce i od współpracy z PGE prowadzonej na potrzeby procesu transakcyjnego.

Niezależnie od decyzji konsorcjanta PGE wyrażało zainteresowanie nabyciem aktywów Grupy Fortum w Polsce, w szczególności sieci ciepłowniczej we Wrocławiu. Jednakże w marcu 2022 roku PGE powzięła informację, że Fortum zakończył przegląd opcji strategicznych dla wybranych segmentów działalności, w tym m.in. dla aktywów ciepłowniczych w Polsce, i zdecydował o kontynuowaniu ich rozwoju w ramach Grupy Fortum. Tym samym, powyższy proces nie jest już realizowany.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania