Raport zintegrowany
2021

1.3.1 Spółki bezpośrednio i pośrednio zależne objęte konsolidacją metodą pełną

Wskaźniki GRI
 • 102-10

Nazwa jednostki Jednostka posiadająca udziały Udział spółek GK
PGE 
na dzień 31 grudnia 2021
Udział spółek GK
PGE 
na dzień 31 grudnia 2020
SEGMENT: OBRÓT
1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa Jednostka dominująca
2. PGE Dom Maklerski S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
PGE Trading GmbH (w likwidacji) Berlin PGE S.A. 100,00%
3. PGE Obrót S.A. Rzeszów PGE S.A. 100,00% 100,00%
4. ENESTA sp. z o.o. Stalowa Wola PGE Obrót S.A. 87,33% 87,33%
PGE Centrum sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00%
5. PGE Paliwa sp. z o.o. Kraków PGE EC S.A. 100,00% 100,00%
SEGMENT: ENERGETYKA KONWENCJONALNA
6. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bełchatów PGE S.A. 100,00% 100,00%
7. ELBIS sp. z o.o. Rogowiec PGE S.A. 100,00% 100,00%
8. MegaSerwis sp. z o.o. Bogatynia PGE S.A. 100,00% 100,00%
9. ELMEN sp. z o.o. Rogowiec PGE S.A. 100,00% 100,00%
10. ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Bogatynia PGE S.A. 100,00% 100,00%
11. BETRANS sp. z o.o. Bełchatów PGE S.A. 100,00% 100,00%
12. BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Rogowiec PGE S.A. 100,00% 100,00%
13. RAMB sp. z o.o. Piaski PGE S.A. 100,00% 100,00%
14. „Energoserwis – Kleszczów” sp. z o.o. Rogowiec PGE GiEK S.A. 51,00% 51,00%
SEGMENT: CIEPŁOWNICTWO
15. PGE Energia Ciepła S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
16. PGE Toruń S.A. Toruń PGE EC S.A. 95,22% 95,22%
17. PGE Gaz Toruń sp. z o.o. Warszawa PGE EC S.A. 100,00% 100,00%
18. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Wrocław PGE EC S.A. 58,07% 58,07%
19. Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Zielona Góra KOGENERACJA S.A. 98,40% 98,40%
20. MEGAZEC sp. z o.o. Bydgoszcz PGE S.A. 100,00% 100,00%
21. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Zgierz PGE EC S.A. 100,00% 100,00%
SEGMENT: GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
22. PGE Ekoserwis S.A. Wrocław PGE S.A. 100,00% 95,08%
23. EPORE S.A. Bogatynia PGE GiEK S.A. 100,00% 100,00%
24. ZOWER sp. z o.o. Rybnik PGE Ekoserwis S.A. 100,00%
PGE EC S.A. 100,00%
SEGMENT: ENERGETYKA ODNAWIALNA
25. PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
26. Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
27. Elektrownia Wiatrowa Baltica-4 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
28. Elektrownia Wiatrowa Baltica-5 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
29. Elektrownia Wiatrowa Baltica-6 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
30. Elektrownia Wiatrowa Baltica-9 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00%
31. Elektrownia Wiatrowa Baltica-10 sp. z o.o. w organizacji Warszawa PGE S.A. 100,00%
32. Elektrownia Wiatrowa Baltica-11 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00%
33. Elektrownia Wiatrowa Baltica-12 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00%
34. PGE Baltica 1 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
35. PGE Baltica 2 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
36. PGE Baltica 3 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
37. PGE Baltica 4 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
38. PGE Baltica 5 sp. z o.o. Warszawa PGE Baltica 3 sp. z o.o. 100,00%
PGE S.A. 100,00%
39. PGE Baltica 6 sp. z o.o. Warszawa PGE Baltica 2 sp. z o.o. 100,00%
PGE S.A. 100,00%
40. PGE Baltica sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
41. PGE Klaster sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
42. PGE Soleo 1 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
43. PGE Soleo 2 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
44. PGE Soleo 3 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
45. PGE Soleo 4 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
46. PGE Soleo 5 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
47. PGE Soleo 6 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
48. PGE Soleo 7 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
ECO-POWER sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
SEGMENT: DYSTRYBUCJA
49. PGE Dystrybucja S.A. Lublin PGE S.A. 100,00% 100,00%
SEGMENT: DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
PGE EJ 1 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 70,00%
50. PGE Systemy S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
51. PGE Sweden AB (publ) Sztokholm PGE S.A. 100,00% 100,00%
52. PGE Synergia sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
53. „Elbest” sp. z o.o. Bełchatów PGE S.A. 100,00% 100,00%
54. Elbest Security sp. z o.o. Bełchatów PGE S.A. 100,00% 100,00%
55. PGE Inwest 2 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
56. PGE Ventures sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
57. PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. (poprzednio PGE Inwest 8 sp. z o.o.) Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
58. PGE Inwest 9 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
59. PGE Inwest 10 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A 100,00% 100,00%
60. PGE Inwest 11 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
61. PGE Inwest 12 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
62. PGE Inwest 13 S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
63. PGE Inwest 14 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
64. PGE Nowa Energia sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
65. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
66. Rybnik 2050 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00%
67. PGE Inwest 20 sp. z o.o. w organizacji Warszawa PGE S.A. 100,00%
68. PGE Inwest 21 sp. z o.o. w organizacji Warszawa PGE S.A. 100,00%
69. PGE Inwest 22 sp. z o.o. w organizacji Warszawa PGE S.A. 100,00%
70. PGE Inwest 23 sp. z o.o. w organizacji Warszawa PGE S.A. 100,00%
71. PGE Inwest 24 sp. z o.o. w organizacji Warszawa PGE S.A. 100,00%
72. PGE Inwest 25 sp. z o.o. w organizacji Warszawa PGE S.A. 100,00%
73. BIO-ENERGIA sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
74. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „ETRA” sp. z o.o. Białystok PGE Dystrybucja S.A. 100,00% 100,00%
75. Energetyczne Systemy Pomiarowe sp. z o.o. Białystok PGE Dystrybucja S.A. 100,00% 100,00%
76. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOREC sp. z o.o. Toruń PGE Toruń S.A. 51,05% 51,05%
77. 4Mobility S.A. Warszawa PGE Nowa Energia sp. z o.o. 51,47% 51,47%
78. PIMERGE S.A. Wrocław PGE Ventures sp. z o.o. 89,87% 89,87%

 

W powyższej tabeli ujęto między innymi następujące zmiany w strukturze spółek Grupy Kapitałowej PGE, podlegających konsolidacji metodą pełną, które miały miejsce w ciągu okresu zakończonego dnia 31 grudnia 2021 roku:

 • 1 lutego 2021 roku zawiązana została spółka Rybnik 2050 sp. z o.o. w organizacji. Spółka została zarejestrowana w KRS 31 maja 2021
 • 1 marca 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGE Trading GmbH podjęło uchwałę o rozwiązaniu PGE Trading GmbH i powołaniu likwidatora w celu przeprowadzenia czynności Ze względu na związaną z postawieniem w stan likwidacji utratę kontroli od 1 kwietnia 2021 roku PGE Trading GmbH nie jest już członkiem GK PGE i nie podlega konsolidacji.
 • 26 marca 2021 roku zawarta została umowa sprzedaży wszystkich udziałów z spółce PGE EJ1 z o.o. na rzecz Skarbu Państwa. Przeniesienie własności udziałów nastąpiło w dniu 31 marca 2021 roku. W związku ze sprzedażą GK PGE na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego poniosła stratę brutto w wysokości 19 mln PLN.
 • 31 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE EO S.A. (spółka przejmująca) oraz Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników ECO – POWER sp. z o.o. (spółka przejmowana) podjęły uchwały o połączeniu spółek, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez wydawania nowych akcji spółki przejmującej w zamian za udziały spółki Połączenie zostało zarejestrowane w KRS 30 kwietnia 2021 roku. Połączenie nie miało wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • 15 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia PGE GiEK A. oraz PGE EC S.A. podjęły uchwały w sprawie podziału PGE GiEK S.A. (spółka dzielona) poprzez wydzielenie w trybie art. 529
 • 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia na spółkę PGE Energia Ciepła S.A. (spółka przejmująca) części majątku spółki dzielonej w postaci części oddziału tej spółki, tj. Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra w zakresie obejmującym Elektrociepłownię Szczecin, Elektrociepłownię Pomorzany i system ciepłowniczy w Gryfinie stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa, funkcjonalnie związane z wytwarzaniem energii elektrycznej oraz energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu oraz dystrybucją ciepła. Przeniesienie ZCP do spółki przejmującej odbyło się poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki dzielonej oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej. Rejestracja podwyższenia kapitału została zarejestrowana w KRS w dniu 1 lipca 2021 roku. Powyższa transakcja nie miała wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
 • 12 lipca 2021 roku PGE A. nabyła 11.525 akcji PGE Ekoserwis S.A., w procedurze przymusowego odkupu, zgodnie z art. 418 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku powyższej transakcji PGE S.A. posiada obecnie akcje stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym PGE Ekoserwis S.A. Cena zapłacona za akcje wyniosła 5 mln PLN.
 • 15 lipca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE GiEK A. oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGE Inwest 8 sp. z o.o. podjęły uchwały w sprawie podziału PGE GiEK S.A. (spółka dzielona) poprzez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia na spółkę PGE Inwest 8 sp. z o.o. (spółka przejmująca) części majątku spółki dzielonej w postaci części oddziału tej spółki tj.: PGE GiEK S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, w zakresie obejmującym budowę bloków gazowych stanowiącą ZCP, funkcjonalnie związaną z budową nowych bloków gazowych i wytwarzaniem w przyszłości energii elektrycznej. Przeniesienie ZCP do spółki przejmującej odbyło się poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki dzielonej oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej. Rejestracja podwyższenia kapitału została dokonana w KRS w dniu 1 października 2021 roku. Powyższa transakcja nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • 1 października 2021 roku zarejestrowane zostało w KRS połączenie PGE Obrót S.A. (spółka przejmująca) oraz PGE Centrum sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE.
 • 4 października 2021 roku PGE A. zawiązała 6 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwach PGE Inwest 20 do 25 w organizacji. Kapitał zakładowy każdej ze Spółek wynosi 25.000 PLN. Spółki PGE Inwest 20 do 22 i PGE Inwest 25 zostały wpisane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w marcu 2022 roku. Natomiast spółki PGE Inwest 23 sp. z o.o. i PGE Inwest 24 sp. z o.o. na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie zostały zarejestrowane w KRS
 • 4 października 2021 roku PGE A. zawiązała 4 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwach Elektrownia Wiatrowa Baltica 9 do 12. Kapitał zakładowy Elektrownia Wiatrowa Baltica 9 sp. z o.o. wyniósł 981.000 PLN, a kapitały zakładowe pozostałych spółek po 25.000 PLN. Spółki zostały wpisane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w grudniu 2021 roku oraz w lutym 2022 roku.
 • 18 listopada 2021 roku pomiędzy PGE S.A. jako sprzedającym oraz ENEA S.A. jako kupującym zawarta została warunkowa umowa sprzedaży 33,8% posiadanych przez PGE A. udziałów w spółkach EWB4, EWB5 i EWB6. Wejście w życie warunkowej umowy sprzedaży udziałów oraz przejście własności udziałów na ENEA uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających.
 • 18 listopada 2021 roku pomiędzy PGE A. jako sprzedającym oraz Tauron Polska Energia S.A. jako kupującym zawarta została warunkowa umowa sprzedaży 44,96% udziałów w spółce PGE Baltica 4. Wejście w życie warunkowej umowy sprzedaży udziałów oraz przejście własności udziałów na Tauron uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających.
 • 15 grudnia 2021 roku została zawarta pomiędzy PGE S.A. a Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce Elbest z o.o. Sprzedaż została zrealizowana w dniu 4 marca 2022 roku. W niniejszym sprawozdaniu finansowym aktywa przypisane spółce Elbest przed korektami konsolidacyjnymi wynosiły 91 mln PLN a zobowiązania wynosiły 22 mln PLN. Cena sprzedaży wyniosła 88 mln PLN.
 • 21 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGE Soleo 1 sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 4,1 mln PLN, poprzez utworzenie nowych 100 udziałów o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało objęte w następujący sposób: spółka PGE EO S.A. objęła 2.000 nowoutworzonych udziałów i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 2 mln PLN, Gmina Kleszczów objęła 2.100 nowoutworzonych udziałów i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 2,1 mln PLN. W wyniku powyższej transakcji PGE EO S.A. i Gmina Kleszczów będą posiadały udziały stanowiące po 50% udziału w kapitale zakładowym, a PGE Soleo 1 sp. z o.o. nie będzie już jednostka zależną w ramach GK PGE. Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego podwyższenie kapitału nie zostało zarejestrowane w KRS.

Zdarzenia po dniu sprawozdawczym

 • 3 stycznia 2022 roku zarejestrowane zostało w KRS połączenie PGE EC S.A. (spółka przejmująca) oraz spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE.
 • 14 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility A. podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 130.000 PLN w drodze emisji akcji. Wszystkie nowe akcji zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej wyłącznie spółce EFF B.V. z siedzibą w Maastricht – obecnemu akcjonariuszowi 4Mobility S.A. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, udział kapitałowy PGE Nowa Energia sp. z o.o. obniży się z 51,47% do 37,93%, co oznacza że 4Mobility S.A. stanie się jednostką stowarzyszoną wobec GK PGE. Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego podwyższenie kapitału nie zostało zarejestrowane w KRS.
 • 4 lutego 2022 roku PGE EO A. nabyła po 100% udziałów w spółkach Mithra A sp. z o.o., Mithra B sp. z o.o., Mithra L sp. z o.o. oraz Mithra V sp. z o.o. posiadających 7 projektów fotowoltaicznych w województwach wielkopolskim i lubuskim o łącznej mocy 26 MW, za łączna kwotę 18,7 mln PLN.
 • 15 lutego 2022 roku Zarząd PGE EO S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i uzgodnienia Planu Połączenia PGE EO A. jako Spółki Przejmującej z Bio-Energia sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną. Połączenie nie będzie miało wypływu na przyszłe sprawozdania finansowe GK PGE.
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania