Raport zintegrowany
2021

21.2 Rezerwa na koszty emisji CO2

Jak opisano w nocie 16 niniejszego sprawozdania finansowego od 2020 roku Grupa nie otrzymuje darmowych uprawnień na wytwarzanie energii elektrycznej. Grupa uprawniona jest jedynie do darmowych uprawnień na produkcję ciepła. Wartość rezerwy na 31 grudnia 2021 roku wynosi 11.553 mln PLN (6.318 mln PLN na koniec okresu porównawczego).

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania