Raport zintegrowany
2021

23.1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
DOTACJE RZĄDOWE
Otrzymane dotacje z NFOŚiGW 282 275
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 28 30
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 114 124
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
Dotacje otrzymane i opłaty przyłączeniowe 56 35
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 65 80
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 55 56
DŁUGOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM 600 600
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania