Raport zintegrowany
2021

23.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
DOTACJE RZĄDOWE
Otrzymane dotacje z NFOŚiGW 17 17
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 3 3
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 12 12
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
Dotacje otrzymane i opłaty przyłączeniowe 3 2
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 38 38
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 5
KRÓTKOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM 76 77
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania