Raport zintegrowany
2021

24.1 Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Zobowiązania z tytułu umowy 132 64
Szacunki na zobowiązania z tytułu Programu Dobrowolnych Odejść 1 1
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, RAZEM 133 65
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania