Raport zintegrowany
2021

29. Przyszłe zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa Kapitałowa PGE zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie około 6.852 mln PLN. Kwoty te przeznaczone będą głównie na budowę nowych bloków, modernizacje majątku jednostek Grupy oraz zakup maszyn i urządzeń.

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
Energetyka Konwencjonalna 256 5.790
Dystrybucja 1.058 1.346
Ciepłownictwo 1.549 190
Energetyka Odnawialna 414 185
Obrót 1 3
Gospodarka Obiegu Zamkniętego 4
Działalność pozostała 3.570 175
PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE, RAZEM  6.852  7.689 

Najbardziej istotne przyszłe zobowiązania inwestycyjne dotyczą:

  • Działalność pozostała – budowa dwóch bloków gazowo-parowych oraz umowa o świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych – około 3.429 mln PLN (jak opisano w nocie 1.3, 1 października 2021 roku niniejsze zobowiązanie, wraz z całą ZCP, przeszło na PGE Inwest 8 sp. z o.o. w ramach podziału PGE GIEK S.A.),
  • Ciepłownictwo – budowa elektrociepłowni gazowo – parowej Nowa EC Czechnica w Siechnicach w łącznej wysokości około 1.141 mln PLN,
  • Dystrybucja – zobowiązania inwestycyjne związane głównie z majątkiem sieciowym w łącznej wysokości około 1.058 mln PLN.

Wzrost przyszłych zobowiązań inwestycyjnych Energetyki Odnawialnej wynika z faktu rozpoczęcia realizacji wspólnego projektu budowy morskich farm wiatrowych (projekt offshore), który został opisany w nocie 33.3.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania