Raport zintegrowany
2021

6.2 Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży za 2021 rok oraz 2020 rok przedstawia się następująco:

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Rynek krajowy 47.456 42.859
Kraje Unii Europejskiej 5.233 2.907
Pozostałe kraje 41
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 52.730 45.766

 

Podział geograficzny aktywów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU
Rynek krajowy 76.173 73.854
Kraje Unii Europejskiej 36 20
AKTYWA PRZYPISANE DO SEGMENTÓW, RAZEM 76.209 73.874
Rynek krajowy 12.528 7.449
Kraje Unii Europejskiej 73 119
AKTYWA NIEPRZYPISANE DO SEGMENTÓW, RAZEM 12.601 7.568
Rynek krajowy 156 152
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, RAZEM 156 152
RAZEM AKTYWA 88.966 81.594
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania