Raport zintegrowany
2021

7.5 Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności

2021 rok Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal PEC Bogatynia Energopomiar
UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,40% 34,93% 49,79%
Przychody 8.087 2.221 13 72
Wynik z działalności kontynuowanej (824) 101 2
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności (126) 16 1
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych (9) (5)
Odpis z tytułu utraty wartości 121
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI  

(14)

 

11

 

 

1

Inne całkowite dochody 48 7
UDZIAŁ W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACHJEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI  

8

 

1

 

 

2020 rok Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal ElectroMobilit y Poland PEC Bogatynia Energopomiar
UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,48% 25,00% 34,93% 49,79%
Przychody 7.476 1.498 15 76
Wynik z działalności kontynuowanej (1.838) 105 (4) (1) 1
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności (282) 17 (1)
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych 7
Odpis z tytułu utraty wartości (286) (7)
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI (561) 17 (1) (7)
Inne całkowite dochody (11)
UDZIAŁ W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACHJEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI (2)

Grupa dokonuje korekty konsolidacyjnej dotyczącej marży ze sprzedaży węgla pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Grupą a także korekty marży na kontraktach realizowanych przez Polimex – Mostostal na rzecz Grupy.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania