Raport zintegrowany
2021

17.1 Pozostałe aktywa długoterminowe

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie 749 711
Koszty pozyskania klienta 106 105
Pozostałe aktywa długoterminowe 18 23
POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM 873 839

Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie związane są głównie z budową dwóch bloków gazowo- parowych przez PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. Koszty pozyskania klienta dotyczą współfinansowania przez PGE Energia Ciepła S.A. inwestycji w rozwój sieci ciepłowniczych oraz prowizji agencyjnych w PGE Obrót S.A.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania