Raport zintegrowany
2021

31.2 Spółki zależne od Skarbu Państwa

Dominującym właścicielem PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. jest Skarb Państwa, w związku z tym zgodnie z MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych spółki Skarbu Państwa są traktowane jako podmioty powiązane. Spółki Grupy PGE identyfikują szczegółowo transakcje z około 40 najważniejszymi spółkami zależnymi od Skarbu Państwa.

Łączna wartość transakcji, sald z powyższymi jednostkami została przedstawiona w tabeli poniżej.

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych 4.674 2.368
Zakupy od podmiotów powiązanych 7.650 5.109

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
Należności handlowe od podmiotów powiązanych 458 254
Zobowiązania handlowe wobec podmiotów powiązanych 895 582

Największe transakcje z udziałem spółek Skarbu Państwa dotyczą spółek Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PKO Bank Polski S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., ENERGA-OPERATOR S.A., PKP Cargo S.A., Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., PKN Orlen S.A., Grupa LOTOS S.A., TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto Grupa Kapitałowa PGE dokonuje istotnych transakcji na rynku energii za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii S.A. Z uwagi na fakt, iż jednostka ta zajmuje się jedynie organizacją obrotu giełdowego, zakup i sprzedaż za jej pośrednictwem nie są traktowane jako transakcje z podmiotem powiązanym.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania