Raport zintegrowany
2021

28. Zobowiązania i należności warunkowe. Sprawy sądowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zobowiązania warunkowe

Stosując się do zapisów MSR 37 w zakresie rozpoznawania i wyceny rezerw oraz zobowiązań warunkowych dokonywana jest ocena prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych zobowiązań. Jeżeli wystąpienie niekorzystnego zdarzenia jest prawdopodobne, ujmowana jest rezerwa w odpowiedniej wysokości. Jeżeli wystąpienie niekorzystnego zdarzenia jest możliwe, lecz nie jest prawdopodobne, ujawniane jest zobowiązanie warunkowe.

 

28.1 Zobowiązania warunkowe

28.2 Pozostałe istotne kwestie związane ze zobowiązaniami warunkowymi

28.3 Inne sprawy sądowe i sporne

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania