Raport zintegrowany
2021

7.2.2 Zużycie materiałów i energii

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Koszty paliwa produkcyjnego 4.831 4.144
Zużycie materiałów remontowo eksploatacyjnych 457 489
Zużycie energii 333 252
Pozostałe 355 296
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 5.976 5.181
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania