Raport zintegrowany
2021

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
Usługi przesyłowe 1.272 1.438
Usługi obce – remonty i eksploatacja 479 510
Usługi transportowe 151 143
Usługi informatyczne 101 110
Usługi telekomunikacyjne 20 21
Czynsze i dzierżawy 20 18
Usługi doradcze 45 39
Pozostałe 411 318
RAZEM KOSZTY USŁUG OBCYCH 2.499 2.597
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania