Raport zintegrowany
2021

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
Opłaty za emisje CO2 11.553 6.200
Opłaty za korzystanie ze środowiska 1.304 1.148
Podatek od nieruchomości 960 932
Pozostałe 171 174
RAZEM PODATKI I OPŁATY 13.988 8.454
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania